Het denken scherpen, tot doen aanzetten

We leven in de overgangsfase naar een nieuw tijdperk. Onze economie, maatschappij en machtsverhoudingen staan onder druk. Om dat te laten zien, begrijpen en mee-maken, interview ik zij die de nieuwe tijd duiden: filosofen, wetenschappers, kunstenaars ... en schrijf diepgravende verhalen.

Verhalen die boeien. Niet alleen door de manier waarop ze verteld worden. Vooral omdat ze schijnbaar losstaande actuele feiten en ontwikkelingen met elkaar verbinden. Zo ontstaat inzicht: waarom gebeurt wat er gebeurt. En dat inzicht biedt uitzicht. Dwingt een positie in te nemen. Zet aan tot actie. Tot mee-maken. Met een koppelteken, omdat we de nieuwe tijd samen vormgeven.

Hieronder een tijdlijn van de meest recente artikels en de mogelijkheid om de artikels van een bepaalde categorie te selecteren  ...


mischa