Onze economie, maatschappij en machtsverhoudingen staan onder gigantische druk. Dit is er aan de hand

De spelregels van onze maatschappij worden, veel meer dan we beseffen, bepaald en begrensd door de mogelijkheden en vereisten van de beschikbare technologieën. Indit interview legt economiefilosoof Rogier De Langhe uit hoe de industriële technologie nog altijd de spelregels van onze moderne maatschappij bepaalt. En hoe de digitale revolutie leidt tot een verandering van die spelregels.