Hoe lezen mensen online? Dat doen ze niet!

Ik ben me gaan verdiepen in web content na het artikel How Users Read on the Web van Jakob Nielsen in 1997.

Hoe lezen mensen online? 
Nielsen zegt direct waar het op staat. Dat doen ze niet.

Mensen scannen, gemiddeld 28% van de woorden op een webpagina. Dat was de uitkomst. En scannen doen ze in een F-patroon.

Dat was 1997 en in 2013 is er nauwelijks iets veranderd.

Wanneer mensen lezen

Onderzoek van Jakob Nielsen (Website Reading: It (Sometimes) Does Happen) uit 2013 laat zien dat mensen soms content lezen. Om te achterhalen wanneer mensen lezen analyseerde hij 1,5 miljoen eyetracking fixaties van honderden websites.

Conclusie: Als we mensen zien lezen op websites, dan is dat doorgaans omdat de website aan 2 usability richtlijnen voldoet:

  1. Informatie-architectuur met heldere navigatie, waardoor mensen snel vinden wat ze zoeken.
  2. Layout webpagina die het oog van de bezoeker snel de richting wijst naar de relevante delen van de pagina. Door goed geschreven subtitels die de inhoud van de erop volgende tekst samenvatten. 

 Nielsen heeft in een e-boek al zijn conclusies over hoe mensen op het web lezen gebundeld. De pil van 360 pagina’s bevat ook 83 richtlijnen om je bezoekers (soms) aan het lezen te krijgen.

Schrijven voor het web richtlijnen

Deze 5 vind ik de meest relevante schrijven voor het web richtlijnen, aansluitend bij de hierboven opgesomde usability richtlijnen:

  1. Schrijf titels beknopt en informatief.
  2. Schrijf titels met woorden die de inhoud van de erop volgende paragraaf beschrijven.
  3. Schrijf informatierijke content. Verleid bezoekers niet met blablabla (zeker niet in de eerste paragraaf).
  4. Schrijf zinnen waarin de belangrijkste informatiedragende woorden bij elkaar staan. Maak die belangrijkste woorden vet.
  5. Schrijf waar het op staat, dat vergroot het vertrouwen en dan lezen mensen meer. Vermijd over de top verkooppraat.

Schrijven voor het web is vereenvoudigen en schrappen. Tot op het bot